INTEGRITETSPOLICY
Kulturföreningen Kontrast på Victoriateaterns policy för hantering av personuppgifter

Från och med den 25 maj, 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR), vilket bland annat innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. Här förklarar vi vad Kulturföreningen Kontrast på Victoriateaterns integritetspolicy innebär, till exempel vilka personuppgifter som vi behandlar, för vilka ändamål denna behandling sker och vilka rättigheter du som registrerad har samt var du kan vända dig om du har frågor kring vår användning av dina personuppgifter.

Varifrån kommer de personuppgifter som Kulturföreningen Kontrast på Victoriateatern behandlar?

De personuppgifter vi samlar in och hanterar hämtas direkt från dig som biljettköpare via Kulturcentralen eller Tickster, eller från dig som besökare på plats, som medlem, artist eller via bokningsbolag. Presskontakter hämtas direkt från kontakt och via nyhetsmedia.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar Kulturföreningen Kontrast?

De personuppgifter vi behandlar kan delas in i följande kategorier:

-    Medlemsuppgifter (namn, telefon och e-postadress)
-    Artister (namn, e-postadress, telefonnummer)
-    Dokumentation av arrangemang (kan förekomma som fotografier, video- och ljudupptagning)
-    Biljettköpare hos Kulturcentralen och Tickster, besökare och nyhetsbrevsprenumeranter (e-postadress)
-    Flygelsponsorer (Namn, telefonnummer, e-postadress)
-    Presskontakter (I de flesta fall endast e-postadress men ibland även namn, telefonnummer samt nyhetsmedia där hen arbetar)

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Alla personuppgifter som Kulturföreningen Kontrast på Victoriateatern samlar in behandlas för ett särskilt ändamål. Dina uppgifter hanteras enbart utifrån de behov som finns i föreningens verksamhet. Exempel på sådana behov är bland annat administration av medlemsförteckning, distribution av nyhetsbrev, marknadsföring, bokning av hotell och andra former av kommunikation till dig som medlem eller artist.

Mer specifikt kan behandling av dina uppgifter ske för följande ändamål:

-    Administration av medlemsförteckning och schemaläggning
-    Administration av hotellbokning, resor samt kommunikation angående aktuellt arrangemang. 
-    Marknadsföring av Kulturföreningen Kontrasts på Victoriateaterns verksamhet

Vilka kan Kulturföreningen Kontrast på Victoriateatern dela dina personuppgifter med?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part utom då det krävs för att genomföra ovanstående ändamål. Exempel på detta kan vara till personuppgiftsbiträdet Mailchimp vars tjänst vi använder för utskick av nyhetsbrev. Dokumentation av våra arrangemang kan komma att delas i våra marknadsföringskanaler. Namn på artister delas i marknadsföringssyfte i våra marknadsföringskanaler och vi kan även komma att dela artistuppgifter vid beställning av resor/hotell i de fall då detta är aktuellt. Om du vill få närmare information om de externa parter som dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till kan du kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Hur länge sparas personuppgifterna?

Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår, om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för verksamheten.

I praktiken innebär detta att dina uppgifter kommer att sparas under tiden för ditt medlemskap i Kulturföreningen Kontrast på Victoriateatern eller tills du avregistrera dig som prenumerant på nyhetsbrevet. Därutöver kan viss information sparas för ytterligare en tid beroende på de bokförings- och arkivregler som gäller för verksamheten.

Var behandlas dina personuppgifter?

Kulturföreningen Kontrast på Victoriateatern lagrar och hanterar personuppgifter i flera olika system, t ex i medlemsförteckning, i kontaktregister och artiklar på hemsidan, i register för att skicka nyhetsbrev, i fakturerings- och lönesystem samt i personalens e-postsystem och telefonkontakter. Kulturföreningen Kontrast lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige bortsett från när personuppgiftsbiträde har säte i annat land, detta kan gälla t.ex. resebyråer och Mailchimp (nyhetsbrevsleverantör).

Dina rättigheter

Rätten att bli informerad. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Kulturföreningen Kontrast på Victoriateatern har om dig, om ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till. Om du som registrerad motsätter dig viss behandling av dina personuppgifter som är baserad på Kulturföreningen Kontrast på Victoriateaterns berättigade intresse, kan du invända mot det genom att skriftligen meddela detta till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Rätten att få information korrigerad. Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Rätten att får dina uppgifter raderade. Du har rätt att få dina uppgifter raderade i de fall dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att Kulturföreningen Kontrast begränsar behandlingen av uppgifterna i fråga.

Malmö, 2018.05.22

Kontaktuppgifter och mer information

Vill du få mer information om Kulturföreningen Kontrast på Victoriateaterns hantering av personuppgifter kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Personuppgiftsansvarig
Kulturföreningen Kontrast på Victoriateatern
Södra Förstadsgatan 18
211 43 Malmö

Läs om alla dina rättigheter på www.datainspektionen.se

Ladda hem som pdf här

Picknickteater

Vad är picknickteater?
Victoriateatern har en intim och avslappnad atmosfär och vi uppmuntrar vår publik att känna sig som hemma.  Under våra picknickföreställningar är alla gäster välkomna att ta med sig egen mat och dryck. Det spelar ingen roll vad du tar med. Hämtpizza på ett bord följs av ostron och kaviar på nästa - ta med det du är sugen på!

Möllans Ost

Möllans Osts Victoriatallrik
En härlig tallrik där Möllans Ost väljer det bästa för dagen ur sina diskar. Här får du fyra ostar och fyra charkuterier med passande tillbehör, surdegsbröd från Sankt Jakobs stenugnsbageri, kex samt avslutningsvis en chokladbit. Ring Möllans Ost på 040-19 35 45 eller boka via webben, gärna en dag i förväg, så ordnar dem den åt dig!

Presentkort

Vill du ge en present för alla tillfällen och alla smaker? Hos Kulturcentralen som säljer våra biljetter kan du köpa presenkort. Ett presentkort på Kulturcentralen gäller för alla evenemang du hittar här kulturcentralen.nu. Du kan köpa det på valfritt belopp och det gäller ett års tid från köpdatum. Presentkortet skriver du själv ut, då det skickas till dig som pdf med e-post. För ett finare presentkort gå in i butiken på Södra Förstadsgatan 18 bredvid Victoriateatern.